درباره ما

موسسه آموزشی و درمانی کیان بهنود در اسفند ماه سال 1395 به همت و یاری جمیعی از درمانگران در حیطه های کاردرمانی , گفتاردرمانی , روانشناسی کودک و نوجوان و روانشناس و مشاور خانواده افتتاح گردید.

طرفین قرارداد با کیان بهنود:
اداره جبران خدمات بانک تجارت
موسسه خیریه مهرآفرین
انجمن اتیسم ایران
شرکت کارت اعتباری پژواک سلامت آریانا